Cho thuê xe

Thuê xe côn Cào cào

480.000₫ 699.000₫

Thuê xe côn Honda winner

280.000₫ 399.000₫

Thuê xe côn Yamaha Exciter

280.000₫ 399.000₫

Thuê xe côn Minsk

140.000₫ 199.000₫

Thuê xe côn Win

140.000₫

thuê xe ga Honda SH

480.000₫

Thuê xe ga Piaggio Vespa

300.000₫

Thuê xe ga Piaggio Liberty

300.000₫

Thuê xe ga Honda Lead

180.000₫ 300.000₫

Thuê xe ga Honda Air Blade

180.000₫

Thuê xe ga Yamaha Mio

160.000₫

Thuê xe ga Yamaha Nouvo

160.000₫