I. Đối với khách hàng thuê đồ

Quý khách vui lòng tham khảo quy định dưới đây:

Bảng quy định đền bù bồi thường cập nhật mới nhất 11/10/2017

Lưu ý: 

1. Sản phẩm khi cháy, rách đồng nghĩa với không sử dụng được nữa ( cửa hàng sẽ không tận dụng sử dụng để đảm bảo chất lượng dịch vụ), vì vậy quý khách sẽ đền sản phẩm tương tự như trường hợp làm mất.

2. Quý khách có thể đền từng bộ phận hỏng, hoặc đền cả sản phẩm

3. Tất cả sản phẩm đã đền, quý khách có quyền mang sản phẩm về và sửa chữa hoặc sử dụng theo mục đích của quý khách

4. Quý khách có thể đền bù bằng cách: đền bù giá trị theo thông báo này, hoặc mang sản phẩm về tự sửa chữa sau đó mang trả cửa hàng ( không quá 3 ngày), hoặc đi mua     một sản phẩm tương tự để bù lại cho cửa hàng

5. Khi đền bù vui lòng kí vào PHIẾU THU đền bù sản phẩm và Giữ 1 bản.

6. Nếu quý khách mang sản phẩm về tự sửa chữa hoặc mua sản phẩm thay thế, cửa hàng đồng ý trả lại tiền đền bù cho quý khách ( phải có phiếu thu)

------------------ Mọi Khiếu nại / phản ánh xin liên hệ Hotlines: 0985.949.941 ----------------------------